T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR İLK DEFA ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİNDE…


Afyonkarahisar Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Anma Törenine katılıyor. Anma Törenleri 07-17 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleşecek. İl Müdür V. Mehmet TANIR;

“Mevleviliğin merkezinin Konya olmasıyla birlikte ikinci en önemli merkezi Afyonkarahisardır.  Uzun zamandır  Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler ve mutabakat üzerine  Şeb-i Arus törenlerinde Afyonkarahisar'a ait bir standın açılmasına karar verdik. Bunun üzerine Afyonkarahisar Belediyemiz ile birlikte hazırladığımız  standımız  07-17 Aralık 2017 tarihleri arasında Konya'daki Şeb-i Arus törenleri boyunca açık bulundurulacaktır. Türkiye'den sadece Afyonkarahisar Mevlevihanesi yurtdışından da Saraybosna Mevlevihanesi standla temsil edilecek. Kültürel açıdan Afyonkarahisar derin ve zengin inanç  kültürüne sahiptir. Mevleviliğin ikinci merkezi olarak  Afyonkarahisar’ın Konya'da Şeb-i Aruz törenlerinde temsil edilmesi Afyonkarahisar'daki Mevlevi kültürünün farkına varılması ve Afyonkarahisar kültürümüzün yayılması açısından önemlidir. Bunun yanında inanç turizmi açısından ilimizin tanıtımına da katkı vereceğine inanıyorum.

Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nin Tarihçesi:

Mevlevîhâneler içerisinde ilk açılanların başında, Konya’dan sonra Karahisâr-ı Sahib Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi gelmektedir. Mevlevîliğin, Karahisâr-ı Sâhib’de yaygınlaşmasının Hz.Mevlânâ ve torunu Ulu Arif Çelebi’nin buraya yaptıkları ziyaretler sonucunda olduğunu söyleyebiliriz.

 Hz.Mevlânâ, 6-7 yaşlarında olan oğulları Sultan Veled ile Alâaddin Çelebi ile birlikte Kale Muhafızı Bedrettin Gühertaş’ın davetlisi olarak Afyonkarahisar’a gelmiş, çocuklar da burada sünnet olmuşlardır. Daha sonraki yıllarda torunu Ulu Ârif Çelebi’nin Mevlevîliği yaymak amacıyla buraya geldiği anlaşılmaktadır.

Hz.Mevlânâ’nın torunlarından (Sultan Veled’in Oğlu) Ulu Arif Çelebi,babası Sultan Veled’den devraldığı icraatlarının  takipçisi ve devamlılığını sağlamakla Mevlevîliğin geniş coğrafyalara yayılmasında ve kurumsallaşmasında önemli icraatlarda bulunmuştur. Lârend, Beyşehir, Aksaray, Akşehir, Karahisar, Amasya, Niğde, Sivas, Tokat, Birgi, Denizli, Menteşe, Alâiye, Antakya, Bayburt, Erzurum, Irak, Tebriz, Marend ve Sultaniye onun gittiği belli başlı yerlerdir.

Afyonkarahisâr’ın, Mevlevîlik açısından önemli olmasının sebeplerinden  biri de, Hz.Mevlâna’nın torunlarından Mutahhara Hatun’un (Sultan Veled’in kızı) Germiyanoğlu Süleyman Şah’a gelin gelmesidir (1274). Dolayısıyla Çelebi sülâlesi, Konya dışındaki topraklara da kök salmaya başlamıştır.

2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınan Mevlevîhânenin “Derviş Hücreleri/odaları” Afyonkarahisar Belediyesinin tahsisi etmesi sonucu” Sultan Dîvâni Mevlevîhâne Müzesi” olarak 30 Aralık 2008 yılında hizmete sunulmuştur.