T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İL MÜDÜRÜMÜZ MEHMET TANIR'IN "TURİZM HAFTASI"NDA YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMASI

    

Sayın Valim çok değerli misafirlerimiz,

Turizm, bireysel anlamda dinlenme eğlenme keyif alma yiyecekleri, müziği, mekanları kısaca yeni şeyleri keşfetmedir. Ekonomik anlamda gelir getirici bir hizmet sektörüdür.

Turizm destinasyonu üzerinden turizm konusu üzerinde durmak istiyorum. Destinasyon kavramı ise Coltman’ın (1989) yaptığı tanıma göre içinde turistler için cazip kabul edilecek farklı doğal çekicilikleri ve özellikleri barındıran yerlerdir.  Buhalis (2000) tarafından yapılan bir başka tanıma göre destinasyon ise yerel ölçekte sunulan mal, hizmet ve tatil deneyimlerinin birleşimidir.

Hosany, Ekinci ve Uysal’ın (2006) yaptıkları tanımda turizm destinasyonları, ülke bütününden küçük ve ülke içindeki pek çok kentten büyük, insan beyninde belirli bir imaja sahip markalaşmış ulusal bir alan ve önemli turistik çekiciliklere, çekim merkezlerine, festivaller, karnavallar gibi çeşitli etkinliklere, bölge içinde kurulmuş iyi bir ulaşım ağına, gelişim potansiyeline, iç ulaşım ağıyla bağlantılı bölgeler arası ve ülke düzeyinde ulaşım olanaklarına ve turistik tesislerin gelişimi için yeterli coğrafi alana sahip bir bölgeler olarak tanımlanmaktadır.

Bahar ve Kozak’a (2005) göre bir turizm destinasyonundan söz edebilmek için aynı kültür, iklim ve doğa koşullarına sahip, doğal ve kültürel zenginlikleri olan, müşterilere sunulabilecek o bölgeye özgü aktiviteler geliştirmiş, konaklama, beslenme, ulaşım ve iletişim olanaklarına sahip, kamusal hizmetlerin sunulduğu turist çekim merkezlerinden oluşan, belli bir marka ve imajı bulunan coğrafik alan olmalıdır. Turizm de çekicilik, turistin seyahat etmek istediği yeri, diğer bir yere tercih etmesini etkileyen unsurlar veya turistik harekete neden olan çekici yöre ve olaylar olabilir (Kozak, Kozak, & Kozak, 2001, s. 46).

Daha çok eğlenme ve gezi amaçlı, deniz, kum, güneş odaklı turizm mass turizm olarak anılıyor. Buna alternatif olarak gelişen kültür, sağlık gibi faaliyetlere ise"niş turizm" deniliyor. Türkiye'de ağırlıklı olarak"mass turizm" yapılıyor.

Niş pazarlama, aynı tür özelliklere sahip mal ve hizmetlere ihtiyaç duyan müşteri kitlesinin gereksinmelerini karşılamak için geliştirilip yürütülen pazarlama faaliyetlerinin bütününe niş pazarlama denir.

Niş pazar ise, küçük müşteri gruplarından oluşan ihtiyaçları tam olarak karşılanamayan ve bu müşteri grubunun isteklerini karşılamak için girilmesi hedeflenen küçük bir pazar bölümüdür.

Günümüzde çevreye duyarlı bir turizm anlayışını benimsemeliyiz.

Turizm bileşenleri eğitim, hizmet, ulaşım, konaklama, tanıtma, iletişim, altyapı’dır ve pek çok sektörü kapsar.

Turizmdeki gelişme halka esnafa nasıl yansır?

                Turizm ticari anlamda ekonomik bir sektördür Ülkenin gelirine Gayri Safi Milli hasılaya katkı verir. Seyahat acentasına, ulaşım sektörüne, pazarlamaya, konaklama tesislerine, restoran sahibine, hediyelik eşya ve yöresel ürün satanlara kısaca Esnafa müşteri olarak yansır. Tarımsal ürün üretenden sanayiye ve inşaat sektörüne varıncaya kadar 20’nin üzerinde kesime etkisi olur.

Destinasyonumuzun rekabet gücünü üst seviyede tutmak önemlidir. Örneğin Termal Turizm, Kale veÇevresi Kültür Turizmi, Frig Vadisi, tabii ki milli mücadelenin kazanıldığı topraklar olarak Kocatepe ve MilliMücadele, Doğal Alanlarımız hepsi üstünlüklerimizdir.

Afyonkarahisar’da İl geneli belediye belgeli ve turizm işletme belgeli konaklama tesis sayısı 123, yatak kapasitesi 24.122’dir. İlimize gelen turist sayısı 704.190’dır. Bakanlığımızdan İşletme belgeli konaklama tesislerinden  9’u beş yıldızlı olmak üzere  toplam 19 tesis mevcuttur.

Kültür ve Turizm bakanlığımız turizm sektörünü desteklemek için seyahat acentalarına uçuş başına 6.000 dolar destek verdi. Turizm işletme belgeli tesislere yakıt, ısınma ve elektrik desteklerine devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız valiliğimiz himayelerinde ilimize önemli yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlarımızdan bazıları:

 • Kale çevresinde sokak sağlıklaştırması uygulamaları işi, kültür turizmine yöneliktir.
 • Sandıklı ilçe belediye başkanlığı Hüdai Termal Turizm Merkezi,

  Sandıklı Hüdai Termal Turizm Merkezi’nde Jeotermal saha  içerisinde Sıcak Su dağıtım Şebekesi  yapımı işi, 

 • İlimizdeki tüm termal turizm merkezlerinin   geliştirilmesi için  imar planı yapımı jeolojik etüt, hali hazır harita, imar planı yapımı ve imar uygulamaları,
 • Afyonkarahisar Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi sınır genişletmesi yapılan  alana ait olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi tarafından  koordineli olarak 1/25000 ölçekli arazi kullanımına esas jeolojik etüd, 1/25000 ölçekli  çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı  yapımı, 1/1000  ölçekli uygulama imar planı yapım işi,
 • Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi dahilinde AFJET tarafından yaptırılacak olan  Jeotermal Ortak Su Dağıtım Projesi Yapım İşi’dir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, valimiz sayın Aziz Yıldırım himayelerinde ulusal ve uluslar arası fuarlara katılarak İlimizin tanıtımı için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Örneğin 2017 yılında İran’da Tahran turizm fuarına, Almanya’da ITB Berlin Turizm Fuarına, İstanbul’da EMITT  turizm fuarına, Ankara’da Turizm Expo Ankara fuarına  ve Antalya’da Hestourex sağlık spor fuarlarına katılarak Afyonkarahisar’ı  tanıtıyoruz. Tanıtım çalışmalarını daha profesyonel yürütmeyi planlıyoruz.

 • İlimizin turizm master planı ve stratejik planlarını yaparak hayata geçirmek, hedeflerimiz arasındadır.
 • Turizmde amatör girişimciliğin samimiyeti ile profesyonel girişimcilerin vizyonerliğini birleştirmeyi hedefliyoruz.
 • Talebi oluşturma çalışması yaparken arzı arzın kalitesini yükselteceğiz.
 • Konaklama sektörü yöneticileri ile bir araya geldik periyodik olarak toplantılar yapmaya devam edeceğiz.
 • Yine Araştırma ve eğitimi genel Müdürlüğümüzle sektörde çalışanların eğitimine önümüzdeki aylarda başlayacağız.

Turizm sektörünün gelişmesinde devletimizin rehberliği, desteği gerekli olmakla birlikte sektörün, meslek odalarının,  örneğin konaklama, gastronomi, elsanatları, ulaşım, eğlence her aşamasında çalışan ve kazanç elde eden herkesin taşın altına elini koymalıdır.

Yerli ve yabancı yatırımcıları termal merkezlerimize olduğu kadar kültürel miraslarımızı da içerecek yatırım yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca sektördeki işletmelerin ve çalışanların turizmin gelişmesinde bir ucundan tutarak sinerji oluşturmaya davet ediyoruz.

Turizm sektörünün tüm çalışanlarının turizm haftasını kutluyor turizm haftası kutlamalarına katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

          
       

 • DSC_0310.JPG
         
 • DSC_0391.JPG
         
 • DSC_0444.JPG
         
 • DSC_0561.JPG